Skip to content
Al eens gedacht aan een in-house organisatie architect?

2024, een nieuw jaar …. nieuwe werkbaarheidscheques

Maakte je in het verleden nog geen gebruik van de werkbaarheidscheques en voel je de noodzaak om te investeren in het mentaal welzijn van je medewerkers door het werk werkbaarder te maken?

Dan kan je genieten van een financieel steuntje in de rug van de Vlaamse Overheid van maar liefst 9.000€ onder de vorm van een werkbaarheidscheque.

 • Deze kan je aanvragen om een scan te laten uitvoeren die gaat over bv. het meten van stress op het werk, de motivatie van medewerkers en de leermogelijkheden
 • En op basis van het actieplan volgend op de resultaten van de scan, kan je advies, begeleiding en/of een opleiding aankopen voor aanpassingen aan de arbeidsorganisatie, competentieversterking om werkbaar te kunnen werken en het aanpakken van een beleid rond psychisch welbevinden.

Onze Organisatiearchitecten ondersteunen je op beide vlakken!

 • Met de Werkmeter hebben we een wetenschappelijk onderbouwde scan in handen die de werkbeleving van medewerkers in kaart brengt evenals de onderliggende factoren. Een belangrijke bepalende factor, die nochtans vaak over het hoofd wordt gezien, is de organisatiestructuur: de manier waarop het werk gedeeld en verdeeld is. De Werkmeter brengt, als enige in zijn soort, ook de impact van de organisatiestructuur op de werkbeleving van medewerkers aan de oppervlakte!
 • Op basis van de resultaten van de Werkmeter gaan we aan de slag op weg naar impact en werkbaar werk. Helemaal in lijn met onze leidende principes vertrekken we van wat er is en vliegen we wendbaar, samen en rolflexibel!

Wilde Zwanen BV is een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille onder het nummer DV.A235858.

Neem gerust contact op met één van onze organisatiearchitecten of mail naar welkom@wildezwanen.be

DE WERKBAARHEIDSCHEQUES PRAKTISCH

 • De looptijd van het project is 8 maanden: van 1 jan 2024 t.e.m. 31 augustus 2024
 • Al de prestaties of diensten dienen dus binnen die periode geleverd te worden
 • De offerte dateert van 2024 of van uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag van de werkbaarheidscheque
 • Facturen dienen uiterlijk 2 maanden na afloop van de projectperiode ingediend te worden, dus uiterlijk op 31 oktober 2024
 • Uiterlijke aanvraagdatum van de werkbaarheidscheque is 31 juli 2024 (voor zover de middelen nog niet uitgeput zijn op dat moment)
 • Maximale steun is 9.000 EUR
 • Let wel: de steun beperkt zich tot 60% van de totale kostprijs (met dus een maximum van 9.000 EUR), 40% dien je zelf te financieren. Bijvoorbeeld:
  • Kostprijs = 15.000 EUR. Je ontvangt 9.000 EUR steun, 6000 EUR is eigen financiering
  • Kostprijs = 20.000 EUR. 60% hiervan is 12.000 EUR maar je ontvangt steun voor 9.000 EUR. 11.000 EUR is eigen financiering
  • Kostprijs = 10.000 EUR. Je ontvangt 6.000 EUR steun, 4.000 EUR is eigen financiering
 • De oproepfiche waarin je de volledige uitleg kan doornemen, vind je hier: Oproepfiche 577_Werkbaarheidscheque 2024_DEF (3)
 • Ook de website van Vlaanderen kan je raadplegen voor informatie en om je aanvraag op te starten
 • Om je hierbij te helpen kan je het instructiefilmpjes bekijken of de handleiding raadplegen.

 

Zoeken