Skip to content
Heb jij het fundamentele belang van organisatie architectuur al op jouw radar?

Zoals elk zichzelf respecterende organisatie wil je de vinger aan de pols houden wat betreft de tevredenheid of betrokkenheid van je medewerkers.

Een eerste vraag stelt zich al ….. wat wil je juist bevragen? Is het tevredenheid, betrokkenheid, engagement, veerkracht, werkgeluk of is het relevanter om het stressniveau in kaart te brengen, de emotionele belasting of de vertrekintentie?

Zonder twijfel allemaal relevante informatie, er is echter één element dat meestal niet in het rijtje voorkomt en toch een niet te onderschatten impact heeft op de algemene werkbeleving van medewerkers…. de organisatiestructuur. Hiermee bedoelen we de manier waarop het werk gedeeld en verdeeld is. Hoe meer het werk opgedeeld is en de stukjes werk verspreid zijn over meerdere actoren, hoe meer onderlinge afhankelijkheid er is, wat leidt tot minder autonomie en minder impact op de goede uitvoering van de eigen job. Dit heeft een negatieve invloed op de werkbeleving.

HOE KUNNEN WE DIT METEN?

De onderlinge afhankelijkheid en de mate van impact op het goed uitvoeren van het werk is meetbaar en voelbaar op drie domeinen:

  • Kennis: in welke mate heb ik nieuwe kennis nodig om mijn job te kunnen doen en hoe makkelijk of moeilijk geraak ik eraan?
  • Informatie: in welke mate heb ik informatie nodig om mijn job te kunnen doen en hoe makkelijk of moeilijk geraak ik eraan?
  • Planning: in welke mate kan ik mijn werk zelf plannen of ben ik hiervoor afhankelijk van anderen en hoe vlot of stroef loopt dit?

Een juiste balans tussen de taakeisen enerzijds en de autonomie anderzijds op deze domeinen geeft een positieve werkbeleving. Hoge taakeisen in combinatie met lage autonomie geeft stress, lage taakeisen maar wel hoge autonomie geeft onderbenutting en verveling.

Terwijl de bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers of de mate van druk en stress die medewerkers ervaren, zichtbare elementen zijn waar men graag maximaal wil op inzetten, zit de onderlinge afhankelijkheid qua kennis, informatie en planning, die ingebed is in de structuur van de organisatie meestal niet in het vizier.

De Werkmeter is een wetenschappelijk onderbouwd instrument, ontwikkeld door Workitects, dat als enige in zijn soort ook deze structuurelementen en de impact ervan op de werkbeleving van medewerkers aan de oppervlakte brengt.

Met de Werkmeter zet je in op Werkbaar Werk. Je kan hiervoor gebruik maken van de werkbaarheidscheques van de Vlaamse Overheid (tot 10.000 EUR). Wilde Zwanen BV is een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille onder het nummer DV.A235858.

Analyse psychosociale risico’s

Daarnaast omvat de Werkmeter alle aspecten die in het kader van de welzijnswet gedefinieerd zijn om de psychosociale risico’s in kaart te brengen. Meer specifiek gaat het over de 5 A’s. Naast de Arbeidsinhoud en -organisatie worden ook de Arbeidsrelaties, Arbeidsvoorwaarden en de Arbeidsomstandigheden bevraagd.

Dit alles resulteert in onderstaande rubrieken:

De bevraging is gebeurd, wat nu?

Een medewerkersbevraging is alleen maar zinvol als er aan de resultaten concrete acties kunnen gekoppeld worden met een voelbare impact.

Met de Werkmeter ontvang je dan ook een diepgaande analyse en concrete, uitvoerbare en doelgerichte aanbevelingen om de werkbeleving te verbeteren.

Je kan een voorbeeldrapport bekijken op de website van Workitects.

Of je kan het je nog makkelijker maken en contact opnemen met onze Organisatiearchitecten voor een vrijblijvend gesprek. We onderzoeken samen hoe het inzetten van de Werkmeter kan leiden tot een verbeterde werkbeleving en een stromende organisatie!

Zoeken