Skip to content
Heb jij het fundamentele belang van organisatie architectuur al op jouw radar?

Maak kennis met de leidende principes van Wilde Zwanen

Wij zijn grote fan van leidende principes! Dit omdat ze duidelijkheid scheppen, makkelijk te begrijpen en ‘to the point’ zijn en de organisatie helpen bewegen in de juiste richting.

“Heb je het dan niet over afspraken, regels of procedures?” hoor ik je denken.

Nee, net niet! Afspraken, regels en procedures hebben we natuurlijk ook nodig maar deze stellen ons niet in staat om te kunnen navigeren in de complexiteit die de meeste werkomgevingen toch wel kenmerkt.

De wereld is meestal niet wit of zwart, iedereen heeft continu met heel wat grijs te maken. Afspraken, regels en procedures dienen strikt opgevolgd te worden en laten geen ruimte om het de ene keer zo te doen en de andere keer net iets anders, afhankelijk van de betreffende situatie.

Om de nodige ruimte te creëren die toelaat om te handelen in overeenstemming met wat de situatie nodig heeft en vooruitgang te kunnen maken in dit complexe ‘grijs’, vormen de leidende principes van een organisatie de stip op de horizon.

Wat zijn leidende principes dan precies?

Leidende principes maken de vertaalslag van de visie, missie en waarden van een organisatie naar de praktijk van alledag. Het zijn simpele en concrete vuistregels die richting geven aan het dagelijks handelen. Ze maken een belangrijk deel uit van het kompas van een organisatie, ze maken duidelijk hoe je de missie, de kernopdracht, de ambities en de waarden van de organisatie in de praktijk zal brengen.

En hoe komen deze tot stand?

Eens de andere elementen van het kompas bepaald zijn, ga je nadenken over de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk.

Om te detecteren in welke situaties je richtinggevende leidende principes nodig hebt, denk je aan:

 • Veel voorkomende dilemma’s, lastige keuzes
 • Irritaties van klanten, wat er beter zou moeten in hun ogen
 • Meningsverschillen en spanningen tussen collega’s, vb. wat voorrang krijgt of hoe er met de klant wordt omgegaan
 • Bestaande visiedocumenten: wat is moeilijk te vertalen naar de praktijk?
 • Werkzame elementen in succesvolle cases

Voorbeeld:

Het vraagstuk rond hybride werken leent zich uitstekend tot het opmaken van leidende principes i.p.v. een strikt reglement. Dit omdat er zich zoveel verschillende situaties kunnen voordoen, dat het bijna onmogelijk is om voor alle situaties vooraf een antwoord te voorzien.

Een leidend principe zoals vb. ‘het teambelang heeft voorrang op het individueel belang’ kan richtinggevend zijn zonder dat het in alle situaties afdwingbaar hoeft te zijn.

Een leidend principe zoals vb. ‘we gaan uit van vertrouwen in onze medewerkers’ nodigt medewerkers en leidinggevenden uit om de juiste keuze te maken in de betreffende situatie.

Deze principes worden in dialoog verder uitgediept a.d.h.v. enkele concrete situaties zodat iedereen eenzelfde begrip heeft van wat de toepassing van deze principes wel en niet betekent.

Voor deze oefening hebben we de wijsheid en inbreng van gans de organisatie nodig.

Leidende principes zijn alleen maar zinvol als:

 • Je ze samen formuleert zodat ze gedragen zijn
 • Ze logisch met elkaar samenhangen
 • Ze op organisatieniveau bestaan uit een set van een 10-tal principes
 • Ze concreet kunnen doorvertaald worden in al het werk, van beleid tot uitvoering
 • Ze breed worden gedeeld en doorleefd
 • Ze iedereen uitnodigen om elkaar aan te spreken, te leren, te verbeteren
 • Ze inspelen op hoofd, hart en buik
  • “We begrijpen het principe”
  • “We voelen ons verbonden met het principe, zijn gemotiveerd om ons erdoor te laten leiden”
  • “We passen het ook echt toe in de praktijk”

Dit lijkt toch enige inspanning te vergen, niet?

Jazeker, net zoals het makkelijker is dat het verkeerslicht aan een kruispunt mij vertelt wanneer ik moet stoppen of mag doorrijden in vergelijking met een rotonde waar ik zelf de beslissing moet maken, is ook het volgen van een strikte regel makkelijker dan het handelen volgens een leidend principe.

Echter, net zoals het verkeer vlotter stroomt op een rotonde dan op een kruispunt met verkeerslichten, zo stroomt ook de interne samenwerking en wat je doet voor de klant zoveel beter als je een duidelijk kader creëert onder de vorm van leidende principes en daarbinnen de medewerkers zelf laat beslissen wat het meest opportuun is in de gegeven situatie.

En tot slot

Leidende principes zijn niet in steen gegrift, de wereld verandert voortdurend, een jaarlijkse check op relevantie is geen overbodige luxe.

En uiteraard dienen ook de bestaande procedures en praktijken in de organisatie in lijn te zijn of gebracht te worden met de leidende principes. Als we van de leidinggevenden heel veel controlerende activiteiten verwachten terwijl we een leidend principe hebben dat zegt “We gaan uit van vertrouwen in onze medewerkers’, dan klopt er iets niet!

En hoe zit het dan bij Wilde Zwanen?

Hier vind je onze eigen leidende principes. Onze klanten herkennen ze vast in onze manier van werken. We passen ze zowel in onze interne organisatie toe als in het werk dat we doen bij onze klanten, en dit Continu, Consistent, Consequent en geConnecteerd. We fly our why!

Leidende principes Wilde Zwanen

Wil je er graag meer over weten? Stuur gerust een mail naar welkom@wildezwanen.be  of contacteer één van onze organisatiearchitecten.

Zoeken