Skip to content
Al eens gedacht aan een in-house organisatie architect?

VIVES HOGESCHOOL ZET IN OP HET VERSTERKEN VAN DE ONDERLINGE RELATIES IN WZC

De Woonzorgcentra (WZC) zijn zichzelf volop aan het heruitvinden. Gedreven door een veranderende context, denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, andere en meer complexe noden van de bewoners, druk op de kosten, maatschappelijke beeldvorming omtrent ouderenzorg, enz.,  maken ze de shift van een focus voornamelijk toegespitst op kwalitatieve zorg, naar een bredere kijk waarbij aandacht voor kwaliteit van leven, wonen en werken, centraal staat.

De principes van een Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) vormen een leidraad voor WZC om het werk anders te organiseren, met het oog op het tegemoetkomen aan de noden van de bewoners en hun context en tegelijk het verhogen van de werkbaarheid van het werk voor de medewerkers.

Via de lessenreeks ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ en de lessenreeks ‘Organisatie (her-)ontwerp’ zet Vives Hogeschool / Business School dit gedachtegoed mee de wereld in. Als trouwe partner van VIVES Hogeschool, nemen we niet alleen een rol van docent van deze lessenreeksen op, maar zijn we ook, samen met andere organisaties, klankbord en inspirator voor Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) .

Gebaseerd op de bevinding dat de kwaliteit van relaties door bewoners als belangrijkste werkpunt voor WZC naar voor wordt geschoven (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2017) startte Vives Hogeschool een PWO omtrent de volgende drie onderzoeksvragen:

  • Welke betekenis geven medewerkers en bewoners aan verbondenheid?
  • Hoe komt verbondenheid tot uiting in de context van een woonzorgcentrum?
  • In welke zin kunnen organisatietransities in lijn met de principes van IAO al dan niet bijdragen tot een versterkt relationeel klimaat in woonzorgcentra?

De eerste fase van het onderzoek resulteerde in een inspiratiegids waarin relevante thema’s m.b.t. verbondenheid en de relatie met principes binnen IAO werden onderzocht en een aantal beleidsadviezen zijn opgenomen om het gevoel van verbondenheid te versterken.

In een tweede fase zijn vier WZC, in nauwe samenwerking met de Vives onderzoekers, aan de slag gegaan met bewoners, mantelzorgers, familie en medewerkers om a.d.h.v. co-creatieve design-thinking methodieken, concrete acties die het relationele klimaat versterken, te initiëren en implementeren.

Zowel het proces dat gevolgd werd, de gebruikte methodieken, als het resultaat van de implementatie van de geselecteerde actie binnen elk WZC, staan beschreven in onderstaande casefiches.

Laat je zeker inspireren door elk van deze cases! De beschreven methodieken kan je zelf ook toepassen om in co-creatie met bewoners, familie, mantelzorgers én medewerkers een grotere verbondenheid te realiseren!

Blij dat we onze ervaring en expertise vanuit het ondersteunen van menig WZC in hun transitie, hebben kunnen inzetten om dit onderzoek mee vorm te geven!

Als je je een beeld wil vormen van hoe we aan de slag gaan in WZC en welke transformatie er kan gerealiseerd worden, lees dan zeker het verhaal ‘Expeditie Van Zuylen’ en de ervaring van Zorgnetwerk Trento met IAO op onze Copyleft pagina!

Zoeken