Skip to content
Heb jij het fundamentele belang van organisatie architectuur al op jouw radar?

De kracht van organisatieopstellingen

Zit je met een organisatievraag waar je maar geen beweging in krijgt? Heb je een teamuitdaging die alle kanten uitgaat? Blijkt het moeilijker dan gedacht om lastig gedrag tussen mensen in goede banen te leiden? Probeerde je al ‘alles’ en is er ‘niets’ dat werkt?

Tijd om je vraagstuk eens op een andere manier te onderzoeken!? Een ander perspectief te ervaren dat zichtbaar maakt wat er nog meespeelt waardoor het op vandaag stroef blijft.

Wat dacht je van een organisatieopstelling onder begeleiding van Wilde Zwanen 😊?
Tweemaandelijks bieden we de kans om in een veilige context aan de hand van een organisatieopstelling te verkennen wat er aan de hand is en hoe we hiermee vooruit kunnen.

Wat is een (organisatie-)opstelling?

Een (organisatie-)opstelling maakt zichtbaar welke elementen uit jouw (in-)directe omgeving, of die van het team/de organisatie, een invloed uitoefenen op de uitdaging waar je tegenaan loopt. Elementen zijn vb. de directeur van een andere afdeling, de vroegere leidinggevende van het team, de opdracht van de organisatie,….

Net omdat deze invloed vaak onbewust speelt, houdt ze het systeem vast in een ijzersterke greep.

Tijdens een opstelling, stellen we al deze elementen letterlijk op in de ruimte. Dit kan a.d.h.v. personen die elk een element vertegenwoordigen (i.e. representanten) of er kunnen hiervoor verschillende voorwerpen gebruikt worden. Jij als vraaginbrenger, plaatst de elementen t.o.v. elkaar in de ruimte. Hierbij volg je gewoon je gevoel. Je gaat vb. twee representanten van teamleden spontaan dicht bij elkaar plaatsen en de representant van een derde teamlid op een grotere afstand, het derde teamlid plaats je met de rug naar de andere twee.  Dit beeld bekijken we dan van op afstand en maakt mogelijks meteen heel wat duidelijk. Op dit ogenblik ervaart de vraaginbrenger al een eerste diep inzicht in hoe de elementen zich t.o.v. elkaar verhouden en hoe dit zorgt voor de impasse waarin hij/zij/de organisatie of het team zich bevindt.

Van zodra de invloed van de verschillende elementen op jouw organisatievraagstuk zichtbaar wordt, kunnen we verschillende strategieën formuleren én toetsen welke het best geschikt is om de gewenste beweging te brengen in wat vastzit. Dit doen we bijvoorbeeld door de verschillende elementen letterlijk te verplaatsen in de ruimte en de positie t.o.v. elkaar te veranderen of door te experimenteren met betekenisvolle zinnen. Zowel de vraaginbrenger als de representanten ervaren en delen wat voor effect dit heeft op hen, op het geheel, op de uitdaging. Op die manier onderzoeken we verschillende opties.

Een opstelling geeft je ook de kans om te ervaren wat de impact hiervan is op jou en kan dus ook voor jou de nodige zekerheden bieden.

Zo faciliteerden we een opstelling waarbij de vraaginbrenger mocht ervaren hoe ze zelf de sleutel in handen had tot een succesvolle samenwerking met haar opdrachtgever. De organisatie was eerder van de strikte aanpak: een gedetailleerd stappenplan uitwerken, duidelijke afspraken maken en deze rigoureus implementeren. De vraaginbrenger kende deze dynamiek zelf ook maar al te goed, maar besefte dat de opdracht er zich niet toe leende om met deze aanpak vooruit te geraken, laat staan succesvol te zijn. Tijdens de opstelling bleek dat ze eerst haar eigen innerlijke strijd diende te verzoenen tussen haar eigen regelgerichtheid en haar meer speelse ‘trial and error’ manier van werken. Pas dan kon ze geloofwaardig voor de organisatie staan en deze uitnodigen om het beste van deze twee werelden te verenigen.

Een andere organisatie zat dan weer helemaal vast in haar transformatietraject. Werken met externen, participatie toepassen, groepssessies organiseren, … niets bleek te werken. De organisatieopstelling bracht inzicht in wat directie over het hoofd had gezien, ondermeer het respecteren van de rangorde, een historische gebeurtenis die leefde maar ogenschijnlijk door iedereen vergeten was, het overslaan van een aantal stappen in de transitie, de rol van de context (“lees aandeelhouder”) en de impact van eerdere directie.

Steeds op zijn “Wilde Zwaans”!

Bij Wilde Zwanen werken we steeds integraal. Inzichten uit opstellingen combineren we met de doorvertaling naar gedrag en context, cultuur & structuur. We ondersteunen om de ontvangen inzichten te vertalen naar jouw praktijk, te verankeren in je leiderschap, als de nood zich stelt.

Met collega’s Petra, Katia en Els hebben we heel wat systemische wijsheid en ‘savoir faire’ in huis. Hoog tijd om jouw organisatie hiervan de impact te laten ervaren!

Wil je jouw vraagstuk graag samen met ons verkennen?

Neem contact op met petra@wildezwanen.be. We behandelen je vraag met zorg en discretie.

Zoeken