Skip to content
Heb jij het fundamentele belang van organisatie architectuur al op jouw radar?

Ontdek het open of intern leiderschapstraject bij Wilde Zwanen

ONZE KIJK OP LEIDERSCHAP

Wij geloven dat wie je bent als mens, je ook bent als leider. En omgekeerd: wie je bent als leider, ben je ook als mens.

Wat leiders in organisaties doen:
 • Vanuit het grote plaatje richting geven, richting die gedeeld en expliciet is, ook als het lastig is. Je gebruikt het kompas van de organisatie als (ver)bindende leidraad
 • Integriteit en authenticiteit voorleven in gedrag. Authenticiteit is daarbij geen excuus om niet te doen wat je te doen staat
 • Goesting hebben en goesting geven
 • Houvast én ruimte (= condities) creëren om ervoor te zorgen dat medewerkers kunnen doen wat hen te doen staat. Je bewaart het evenwicht tussen ‘sturen’ enerzijds en ‘bewegen’ anderzijds. ‘Sturen’ staat voor houvast brengen en kaders bieden die ervoor zorgen dat je snapt wat je te doen staat. ‘Bewegen’ staat voor ruimte nemen om zelf in beweging te komen, en ruimte geven zodat mensen zelf in beweging komen
 • Kiezen voor een collectieve aanpak: je durft het gesprek met je team ‘als team’ aangaan en werkt dus niet louter bilateraal. Je gebruikt de teamontwikkeling om de persoonlijke ontwikkeling te versterken
 • Vanuit contact met de eigen brave space (‘lef hebben’) verbindend confronteren. Met andere woorden: zeggen wat je te zeggen hebt (eisend zijn voor ‘de kwestie’) met zorg voor de relatie. Aka: leiderschap met ballen!
 • Leiderschap expliciet maken (waarvoor sta ik?) zodat je er aanspreekbaar op wordt.
 Als zelfbewuste leider: 
 • Ben je je bewust van de impact die je hebt vanuit je rol: welk effect creëer je op mensen?
 • Ben je alert voor spanningen in jezelf, en in relatie tot anderen
 • Draag je je eigen kwetsbaarheid (niet-weten, onzekerheden, valkuilen, …)
 • Doe je innerlijk werk: je leert je eigen (onbewuste) patronen kennen zodat je in staat bent om ze te overstijgen
 • Ben je opmerkzaam voor inconsistenties (blinde vlekken) tussen wat je zegt dat je ambieert en wat je in de praktijk doet
 • Besef je hoe kleine nuances in de eigen staat van zijn en gedrag een (wezenlijk) verschil kunnen maken en kan je het effect voelen en ervaren.
 • Experimenteer je actief met ander meer dienend/passend/afgestemd, gedrag
 • Zet je dagdagelijks en bewust in op gedrag dat positief bepalend is voor de ontwikkeling van de organisatie. Als jij groeit, kan de organisatie mee groeien.

Dit bereik je niet zomaar. Leiderschap is een intern proces dat zich sociaal manifesteert. Dit proces is een hobbelig pad langs mistige plaatsen én plaatsen waar we ons als leider mogen laten omarmen, waar kwetsbaarheid een kracht wordt, waar we onszelf kunnen “ont- moeten”.

Om dit mogelijk te maken ontwikkelden we een open leiderschapstraject voor leiders, een lerend netwerk eerder, waar we leren met, van en door elkaar, waar we leren en groeien op “zijnsniveau”.

TRAJECT VOOR MOEDIGE EN (ZELF)BEWUSTE LEIDERS

Doelstellingen:
 • Verbinden met andere leiders en klankbord vormen voor elkaar
 • Groeien in volwassen zelfleiderschap en zelfbewustzijn
 • Waardig in de spanning kunnen staan
 • Vanuit een stabiele basis in jezelf anderen empoweren
 • Je eigen patronen doorgronden en overstijgen
 • Weten waar je vandaan komt, weten waar je bent, weten waar je naartoe wil
 • Ontwikkelen van lichaamsbewustzijn
 • Inzetten op verstilling, vertraging, verbinden met de natuur, onszelf, elkaar
Doelgroep:
 • Heterogene groep van de nummers één van een organisatie
 • Dit traject organiseren we ook voor leiders, het managementteam binnen je organisatie, vraag gerust meer info
Planning:
 • Driedaagse op 9, 10 en 11 oktober 2024 in Open Huis (Staden) https://www.openhuis.be/nl/
  • Aankomst op woensdag rond 17u: kennismaking, diner, overnachting
  • Donderdag: dagprogramma inclusief ontbijt, lunch, avondmaal, overnachting
  • Vrijdag: ochtendprogramma en check out rond 15u, inclusief ontbijt en lunch
 •  Jaartraject van 7 vervolgdagen
  • Locatie nog te bepalen
  • Telkens van 9u tot 20u inclusief lunch en avondmaal
   • Donderdag 28/11/24
   • Vrijdag 24/01/25
   • Vrijdag 14/03/25
   • Woensdag 30/04/25
   • Dinsdag 17/06/25
   • Maandag 15/09/25
   • Vrijdag 28/11/25
 • Twee persoonlijke coachingssessies per persoon bij coach of online, vrij in te plannen 
Prijs:
 • 5.500 EUR (excl. BTW): twee overnachtingen en alle maaltijden zoals vermeld inbegrepen (contacteer ons als deze prijs een belemmering voor jou is om deel te nemen)
Programma:
 • Dag 1:
  • We leren elkaar kennen
  • We verbinden met elkaar en met de plek
 • Dag 2:
  • Wat is ons moment van de waarheid? Wanneer zijn we echte leiders?
  • Wat is mijn plek in de organisatie?
  • Met welke leiderschapsvraagstukken ben ik naar hier gekomen?
  • We activeren ons systemisch bewustzijn
   • Lichaamsbewustzijn
   • Systemische wetmatigheden
   • Van welke systemen maak ik deel uit?
  • Verbindende avondactiviteit
 • Dag 3
  • Aan de slag met elkaar: oefenen met vermogens voor leiders
 • Jaartraject van 7 vervolgdagen
  1. Leiderschap & lidmaatschap: de plek van de leider
  2. De invloed van je familiesysteem op jou als leider
  3. Bewust zijn van je triggers en valkuilen bijv. overdracht, “ik ken mijn ikken”
  4. Autoriteit & daderschap voor leiders
  5. Mannelijke en vrouwelijke leiderschapskwaliteiten
  6. Succes vieren en afscheid nemen
  7. Meta observeren – emotionele intelligentie (impressie-reactie) – groepsdynamica
 • Individuele gesprekken doorheen de looptijd van het traject
  • Twee persoonlijke coachingssessies per persoon bij coach of online
Meer info bij:
Inschrijven:
Zoeken