Skip to content
Heb jij het fundamentele belang van organisatie architectuur al op jouw radar?

Een bevlogen team ontstaat niet vanzelf, in de meeste gevallen dient er stevig aan gewerkt te worden. Dat het de moeite waard is, daar hoeven we je niet van te overtuigen. De organisatie vaart er wel bij, de klant ervaart een vlotte dienstverlening en de medewerkers gaan bevlogen en met goesting aan de slag.

Wil je inzetten op de kracht van een bevlogen team, dan ben je bij Wilde Zwanen aan het juiste adres!

Door onze integrale bril kijken wij verder dan de teamdynamiek op zich. Een goede samenwerking is uiteraard van cruciaal belang maar soms hebben we het niet bij de mensen te zoeken die deel uitmaken van het team maar wel bij een aantal al dan niet aanwezige basisvoorwaarden, zoals:

  • Heeft het team een duidelijke, gezamenlijke opdracht te vervullen?
  • Hangt het werk van elk van de teamleden samen? Of kan het onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden?
  • Is er een grote afhankelijkheid van en samenhang met werk dat buiten het team ondergebracht is?

Vooraleer in het vraagstuk van de teamdynamiek te duiken, zetten we dus een stapje terug en onderzoeken we hoe de structuur van de organisatie in elkaar zit. Welk werk dient er geleverd te worden voor de klant en hoe is dit werk gedeeld en verdeeld in afdelingen en teams? Welke belemmeringen voor een goede teamwerking vinden hun oorsprong buiten het team zelf? Een andere deling en verdeling van het werk, vormt dikwijls al een groot deel van de oplossing.

Het kan pas ten volle stromen in de teams als de organisatiestructuur zich hiertoe leent!

Wat MAAKT EEN TEAM TOT EEN (H)ECHT EN BEVLOGEN TEAM?

Vooreerst is er de gezamenlijke opdracht van het team, die betekenisvol is, waar alle teamleden zich kunnen achter zetten en in geloven. De teamleden hebben elkaar nodig om hun gezamenlijke opdracht te kunnen realiseren.

Daarnaast weten alle teamleden wat de prioriteiten zijn, hoe het werk verdeeld wordt in rollen, wie welke rol zal opnemen, welke kennis/kunde/competenties er nodig zijn, welke doelstellingen het team wil behalen, hoe de teamleden onderling afstemmen en samenwerken met andere afdelingen en hoe het team zich zal blijven ontwikkelen en groeien in maturiteit en het opnemen van gedeeld leiderschap.

DAT IS HEEL WAT, HOE BEGINNEN WE HIERAAN?

Dit proces doorlopen we met het team zelf, vertrekkende van een waarderende houding t.o.v. wat er al is. Een bestaand team heeft samen al heel wat opgebouwd en mooie realisaties neergezet. We onderzoeken wat er goed loopt, wat er te ontwikkelen is en welke gewoontes of patronen het team in de weg staan om op een bevlogen manier de gezamenlijke opdracht waar te maken.

Vertrekkende van een goed begrip van wat onze gezamenlijk gedragen en betekenisvolle opdracht en missie is …

  • … leren we samen beslissen, rekening houdend met ieders stem en wijsheid
  • … leren we dingen uitspreken t.o.v. elkaar, ook als het spannend aanvoelt
  • … leren we afspraken maken en deze ook opvolgen
  • … verdelen we het werk in rollen, bespreken we wie welke rol opneemt en wat er verwacht wordt
  • … formuleren we betekenisvolle doelen en acties om deze als team te bereiken
  • … evalueren we onszelf t.o.v. het bereiken van onze doelen en ook t.o.v. hoe we als team functioneren.

Kortom, een boeiende reis die het team rijker, matuurder en productiever maakt!

Onze organisatiearchitecten staan klaar om je met veel bevlogenheid te begeleiden bij deze reis! Neem gerust contact op met één van hen of stuur een mail naar welkom@wildezwanen.be

Zoeken