Skip to content
Heb jij het fundamentele belang van organisatie architectuur al op jouw radar?

Zorg en ouderenzorg in het bijzonder is volop in evolutie. Uitdagingen en innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Meer dan ooit hebben we dagelijks iedereen in zijn of haar volle kracht nodig om de noden en wensen die er zijn waar te maken.

Mensgericht organiseren

De kwaliteit in dienstverlening die we willen bieden, de geïndividualiseerde benadering, de aandacht die we willen hebben vanuit verschillende perspectieven (wonen, leven, zorgen) maakt dat we er baat bij hebben om alle belanghebbenden, alle betrokken mensen in hun kracht te zetten. De mens staat centraal. Met mens bedoelen we inderdaad alle mensen, de oudere of bewoner, de naasten, de medewerker, de zorgpartners; iedereen is nodig in topvorm. Het is immers niet alleen de bewoner die nood heeft aan “eigen regie”, “ruimte”, “betrokkenheid”, etc. dit zijn universele noden voor alle mensen in welke hoedanigheid ook.

Vandaar dat we bij Wilde Zwanen inzetten op mensgericht organiseren; een klant heeft medewerkers in hun kracht nodig om zelf in zijn of haar kracht te kunnen staan. Dit mensgericht organiseren vraagt het ontwikkelen van het individu én het ontwikkelen van een consistente & consequente context.

Integraal werken zorgt voor duurzame verandering

We noemen het ondertussen onze 4C’s; Continu (elke dag), Consistent, Consequent en in Connectie werken om in onze organisatie een inspirerende en goestinggevende visie neer te zetten. We trekken onze visie door in structuur- en cultuur componenten, alles is immers verbonden met mekaar!

Gedrag = Individu x Context

Met Innovatieve ArbeidsOrganisatie als basis én nog veel meer

Zoeken