Skip to content
Al eens gedacht aan een in-house organisatie architect?

Leren en ontwikkelen is een thema dat hoog op de agenda staat bij de meeste, zo niet alle organisaties. In deze snel veranderende wereld is het vermogen en de wil om bij te leren cruciaal. Levenslang leren, een lerende organisatie, innovatie en vooruitgang zijn termen die we regelmatig zien opduiken in missie- en/of visieteksten.

Ook voor medewerkers is het zich kunnen ontwikkelen en bijleren een belangrijk aspect in de beleving van hun job.

Organisaties doen er alles aan om een waaier aan opleidingen aan te bieden, persoonlijke ontwikkelplannen op te maken, functionerings- en ontwikkelgesprekken te doen, etc.

Toch blijft het voor vele organisaties een uitdagend thema. Medewerkers krijgen of nemen niet de tijd om opleiding te volgen, de opleiding sluit niet aan bij de noden of het geleerde wordt niet verankerd in het dagdagelijks functioneren. En als er kosten moeten bespaard worden, wordt er al eens geschrapt in het opleidingsbudget.

HET KAN OOK ANDERS, draai het eens om!

Wat als we niet zouden focussen op wat de medewerker allemaal moet kunnen en van daaruit deze gaan ‘overladen’ met mogelijke opleidingen die uiteindelijk weinig verandering teweeg brengen? Wat als we ons eens zouden focussen op wat er nodig is voor de klant? En laat ons niet de individuele medewerker in het vizier nemen maar het ganse team!

Neem even wat afstand en ga na hoe de teams georganiseerd zijn in jouw organisatie:

  • Hebben de teams een gezamenlijke opdracht te vervullen voor hun klanten?
  • Hebben de teamleden elkaar nodig om die gezamenlijke opdracht te kunnen uitvoeren?
  • Zijn ze zoveel mogelijk onafhankelijk van andere teams om hun opdracht goed te doen?
  • Kunnen de teams zelf beslissen hoe ze de gezamenlijke opdracht uitvoeren en regelen?
  • Hebben de teams de nodige informatie om zichzelf te kunnen evalueren t.o.v. de doelstellingen die ze willen bereiken?

In een context waar het team gezamenlijk verantwoordelijk is voor het uitvoeren en regelen van een volwaardige en volledige opdracht voor de klant, is het leren en ontwikkelen geen ‘extra’, niet ‘iets dat er bovenop komt’ maar wordt het een onderdeel van de dagelijkse werking. Het is nl. nodig om de opdracht goed te kunnen vervullen.

het team is samen verantwoordelijk en samen competent

In deze context brengen teams zelf, al dan niet met ondersteuning van een teamcoach, in kaart welke competenties er nodig zijn om hun opdracht goed te kunnen vervullen. Ze brengen ook in kaart wie welk competenties heeft en welke nog dienen ontwikkeld te worden in het team.

Dit gaat niet alleen over taakgerichte competenties maar ook over vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken, zoals vb. omgaan met conflicten of spanningen, communicatie, samen beslissingen nemen, ….

Het team is nl. samen verantwoordelijk en samen competent.

Dit wil niet zeggen dat iedereen alles moet kunnen maar wel dat de competenties die nodig zijn, in voldoende mate aanwezig zijn in het team zodat de opdracht goed kan vervuld worden en de continuïteit kan gewaarborgd worden.

van starre functies naar flexibele rollen

In deze context brengen we verschillende disciplines die nodig zijn om de opdracht voor de klant te vervullen, samen in één team. Ieder heeft zijn of haar expertise maar vervult ook andere taken. Het team zorgt voor een evenwichtige verdeling van al de taken en evalueert dit op regelmatige basis.

Samenhangende taken worden samengevoegd in een rol. Deze rollen worden verdeeld onder de teamleden op basis van expertise, talent en goesting. Rollen kunnen tijdelijk opgenomen worden, door één of door meerdere teamleden of nog andere varianten zijn mogelijk, zolang het dienend is voor het vervullen van de gezamenlijke opdracht.

Je merkt het al, in deze context leren medewerkers van elkaar, worden ze breder inzetbaar, worden ze vaardiger in het samenwerken, kunnen ze sneller inspelen op onverwachte noden of gebeurtenissen. Het team is continu in beweging. En dit alles komt tot stand vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een volledige opdracht voor de klant!

Benieuwd hoe je zo een context kan creëren binnen jouw organisatie? Neem gerust contact op via welkom@wildezwanen.be , onze organisatiearchitecten helpen je graag op weg!

Zoeken